Μαθητικές δημιουργίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΠΟΙΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΙΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
SUBMITTED FROM:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


School Principal

ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΥΡΗΣ

Contact with School


Description

Πόσο όμορφος είναι ο κόσμος που μας περιβάλλει;Πώς το σχολείο συνεισφέρει σε αυτήν την αντίληψη; Μεγαλώνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Μεγαλώνουμε μαζί του και κατανοούμε την ομορφιά του. Γνώση ζωής. 

 

Ντέιβιντ Ρουέι Πενγκ


Objective Action

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation