Καλές πρακτικές

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Πορεία με Στόχο

Πορεία με Στόχο
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευδοκία Μπιλλήρη

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο της μαθητικής εβδομάδας δράσης 2019 διανύσαμε κάποια χιλιόμετρα με τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου μας. Πήγαμε για Δεντροφύτευση στο «Κάστρο της Χρυσοχεριάς», τοιχοκολλήσαμε αφίσες με το χαρακτηριστικό  γνώρισμα της « Helmepa». Τέλος επισκεφτήκαμε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, στο Άργος, προκειμένου να αγοράσουμε αντικείμενα που έφτιαξαν τα παιδιά με Ειδικές ανάγκες.


Results / Reactions

  • Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας
  • Συμβολή στη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος


Co-operations

Δενδροφύτευση στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος «Μαθαίνω για τα Δάση»

Τοιχοκόλληση αφισών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βουτιά στον Ωκεανό»


Objective Action

Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση για την αειφορία του Πλανήτη μας.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation