Σχέδια μαθήματος

7o Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ μεταξύ 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής και του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ μεταξύ 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής και του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας
SUBMITTED FROM:

7o Δ.Σ. Ηρακλείου Αττικής

Η Οργανωσιακή Κουλτούρα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας είναι προσανατολισμένη να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς στην εκπόνηση Δράσεων και την υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων, επιδιώκοντας παράλληλα τη συνεργασία με την ευρύτερη Κοινότητα.


School Principal

Χασιώτης Κωνσταντίνος

Contact with School


Description

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Τα  Αρχαία Ελληνικά Παιχνίδια ως δημιουργική ενασχόληση για παιδιά Δημοτικού κατά τις ώρες των διαλειμμάτων» 

Αφορμή για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος Συνεκπαίδευσης μεταξύ του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας και του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με θέμα «Εκπαιδευτική Περιήγηση για τα Αρχαία Παιχνίδια», το οποίο λόγω των συνθηκών της παρούσας πανδημίας, προσωρινά αναστάλθηκε. Αυτό το συνεργατικό εγχείρημα εμπεριέχει δράσεις οργανωμένου παιχνιδιού και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα, του οποίου το γνωστικό περιεχόμενο αντλείται από το εκπαιδευτικό υλικό  που διατίθεται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (επισυναπτόμενο έγγραφο), προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών που συμμετέχουν. Η επιλογή των συγκεκριμένων παιχνιδιών και των καλλιτεχνικών δράσεων αποσκοπούν στην καλλιέργεια της αποδοχής της διαφορετικότητας, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και στην απόκτηση γνώσεων με διαθεματικό χαρακτήρα (π.χ. ιστορία, γεωγραφία κ.α.).

Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θεματολογία του Προγράμματος Συνεκπαίδευσης είναι η επίδραση που έχει το παιχνίδι στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η ελευθερία βούλησης επιλογής, κρίσης, αποδοχής αρχηγού, εμπιστοσύνη στον συμπαίχτη, προσπάθεια για νίκη, ομαδικότητα, κριτική απέναντι στον εαυτό τους και τους άλλους.

Η υλοποίηση του προγράμματος συνεκπαίδευσης μεταξύ των μαθητών/τριων του δημοτικού σχολείου ειδικής αγωγής και του δημοτικού σχολείου γενικής εκπαίδευσης, έχει ως στόχο την προώθηση της ένταξης των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες. Με το πρόγραμμα αυτό επιχειρείται η ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών/τριών, η ανάπτυξη των οποίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εκμάθηση και εξέλιξη της ενσυναίσθησης στους/στις μαθητές/τριες αμφότερων των σχολικών πλαισίων.

Η συγκεκριμένη συνεργατική δράση, έχοντας ως πλοηγό την αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίσει τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες των σχολείων, ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες τους, να ενδυναμώσει τη συμμετοχή τους στην ομάδα αναπτύσσοντας τη συλλογική δράση και το πνεύμα συνεργασίας, να αξιοποιήσουν προηγούμενες γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα που έχουν, να ενεργοποιήσουν την δημιουργικότητα και την αυτενέργειά τους με την ενεργή εμπλοκή τους,  να καλλιεργήσουν την αμοιβαία κατανόηση και την από κοινού επίλυση των προβλημάτων, καθώς επίσης και να χρησιμοποιηθούν ευέλικτες πρακτικές έτσι ώστε να γνωριστούν και να συνεργαστούν οι μαθητές/τριες των δύο σχολείων μεταξύ τους.


Results / Reactions

Για τη βέλτιστη εφαρμογή του συγκεκριμένου Προγράμματος Συνεκπαίδευσης αξιοποιήθηκαν στρατηγικές  και μέθοδοι όπως η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, η Μελέτη Πεδίου, η Βιωματική μέθοδος, η Μάθηση μέσω Τεχνών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί   η Πρόσβαση και η Ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 COOPERATING ACADEMICS

ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΤΣΟΥΡΟΠΛΗ ΠΑΓΩΝΑ, ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ - ΜΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΖΑΧΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΜΕΡΙΑΝ ΣΑΜΠΡΙΝΑ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

SPREAD THE WORD METHODS

Όταν αρθεί η παύση λειτουργίας των σχολικών μονάδων, οι μαθητές που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα θα ενημερώσουν τους υπόλοιπους συμμαθητές τους ανά τμήμα για το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Δράσης και θα τους καλέσουν να αλληλεπιδράσουν με τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
Επίσης, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και τα αποτελέσματα του Προγράμματος της Συνεκπαίδευσης θα ανακοινωθούν στο 2ο και 4ο ΠΕΚΕΣ στα οποία ανήκουν τα δύο σχολεία.
Η Εκπαιδευτική Δράση των δύο σχολείων θα αναρτηθεί στα ιστολόγια των δύο σχολείων


Objective Action

4ος : Στόχος Ποιοτική Εκπαίδευση

Initiative time

Το Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης εγκρίθηκε από το 4ο και 2ο ΠΕΚΕΣ και ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021. Θα ολοκληρωθεί με το πέρας του σχολικού έτους, τον Ιούνιο του 2021.

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation