Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Αλλάζουμε τον κόσμο"

"Αλλάζουμε τον κόσμο"
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου


School Principal

Ι. Κουρμπής

Contact with School


Description

"Αλλάζουμε τον κόσμο"

Αφίσα του μαθητή Χαράλαμπος Λουλάκης


Objective Action

17

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation