Μαθητικές δημιουργίες

Νηπιαγωγείο Χάρακα


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"Ανακυκλωσόν"

"Ανακυκλωσόν"
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Χάρακα

Νηπιαγωγείο


School Principal

Ντέντη Θεοδώρα

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο ενασχόλησης  μας  με τα ρομπότ, αναδείχτηκε η ανάγκη σχεδιασμού  ενός ρομπότ φιλικού προς το περιβάλλον. Ένα ρομπότ κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά που μαζεύει με τους μαγνήτες  του τα σιδερένια σκουπίδια, μαζεύει όλα τα σκουπίδια από τις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια, βοηθάει στον καθαρισμό των δρόμων και μαζεύει τα γυάλινα μπουκάλια. Ενός ρομπότ που αγαπάει και υπερασπίζεται τη χλωρίδα και την πανίδα του πλανήτη μας. Ένα ρομπότ παραδειγμα συμπεριφοράς για τους  ενήλικες... για να 'ερχετε κάθε εποχή στην ώρα της και να διαρκεί το χρονικό διάστημα που πρέπει, με τα χαρακτηριστικά που τις αρμόζουν.


Objective Action

Διαμόρφωση συναισθήματος και συμπεριφοράς προστασίας του περιβάλλοντος

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation