Σχέδια μαθήματος

Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

"Μια θάλασσα πλατιά...''

"Μια θάλασσα πλατιά...
SUBMITTED FROM:

Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος


School Principal

Ιωαννίδου Ευδοξία

Contact with School


Description

Η Β' τάξη του Eλληνογερμανικού Εκπαιδευτικού Συλλόγου (Athener Schule), με αφόρμηση το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας, ασχολήθηκε με τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη ρύπανση των υδάτων και των ακτών, καθώς και τα απειλούμενα είδη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η τάξη μας συνεργάστηκε με τη Μ.Κ.Ο ''Aegean Rebreath'' και ενημερώθηκε αναλυτικά για τα παραπάνω θέματα. Τα παιδιά δημιούργησαν ζωγραφιές, αφίσες, κατασκευές, κείμενα, ποιήματα, αρχεία ήχων και βίντεο για να περάσουν το δικό τους μήνυμα για τη θαλάσσια ρύπανση και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η ακόλουθη ιστοσελίδα, στην οποία είναι συγκεντρωμένα όλα τα έργα των παιδιών.

https://athenerb.wixsite.com/website

Τέλος, σε συνεργασία με την ''Aegean Rebreath'', είχε προγραμματιστεί η δράση καθαρισμού μίας παραλίας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού.


Results / Reactions

Τα αποτελέσματα της δράσης είναι τα έργα των παιδιών που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://athenerb.wixsite.com/website .

Τα τελικά αποτελέσματα της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών, των οικείων τους και της σχολικής μονάδας στα υπό μελέτη θέματα. Co-operations

Η τάξη μας συνεργάστηκε με τη Μ.Κ.Ο ''Aegean Rebreath'', εθελοντές της οποίας ήρθαν στο σχολείο και μας ενημέρωσαν για τη θαλάσσια ρύπανση. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, εκπονήθηκαν όλα τα έργα των μαθητών, καθώς και η ειδική ιστοσελίδα στην οποία είναι αναρτημένα.

Τέλος, είχε προγραμματιστεί η δράση καθαρισμού μίας παραλίας, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κορονοϊού.


COOPERATING ACADEMICS

Λυδία Βελή, Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα που αφορούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη ρύπανση υδάτων και ακτών.

Initiative time

Ο χρόνος της δράσης ήταν όλη η σχολική χρονιά.

PHOTOS 2


Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation