Καλές πρακτικές

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Role Models

Role Models
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ

Το Δημοτικό Σχολείο Χαλκιάδων είναι ένα 6/θέσιο Δημοτικό σε μια ημιαστική περιοχή 5 χλμ από την πόλη της Άρτας.Έχει μαθητικό δυναμικό 83 μαθητές/τριες και 19 άτομα προσωπικό . Οι μαθητές ανήκουν σε οικογένειες χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων ,κυρίως αγροτικές.Ένα σημαντικό ποσοστό είναι αλλοδαποί.Στο σχολείο λειτουργεί Τμήμα Ένταξης και Ολοήμερο Τμήμα.Το σχολείο μας είναι ανοικτό στην κοινωνία με σημαντική εθελοντική και πολιτιστική δράση.Εκπονούνται αρκετά προγράμματα ευαισθητοποίησης των μαθητών Αγωγής Υγείας, erasmous+ και etwinning.


School Principal

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Contact with School


Description

Το πρόγραμμα Role Models, έγινεστα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος erasmous+/Περιφέρεια Ηπείρου, αφορά στην πρόληψη της μαθητικής διαρροής και την ενίσχυση του ρόλου του σχολείου μέσω θετικών προτύπων, που έρχονται σε επαφή με τους μαθητές και μιλάνε για την ζωή και τις εμπειρίες τους.Στόχος να γίνει αντιληπτή  η σημασία των δυνατών σημείων του κάθε μαθητή  και πως αυτά τα δυνατά σημεία μπορούν να αξαλείψουν κάθε αδυναμία ,αναποδια ,ηττοπάθεια.Τα θετικά πρότυπα λειτουργούν συμβουλευτικά και πατραδειγματικά.Οι μαθητές  αφού πήραν συνέντευξη από το δικό τους πρότυπο τον Σταυρούλα Απόστολο, έναν φοιτητή με αναπηρία,μέσα από ένα σύνολο δράσεων κατέληξαν να γράψουν ένα μικρό κείμενο που το απέδωσαν στην νοηματική γλώσσα και το παρουσίασαν στην τελική εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.Έβγαλαν και  το δικό τους σύνθημα "Μην τα παρατάς!!Ακολούθησε το όνειρό σου!"


Results / Reactions

Μέσω της συνέντευξης οι μαθητές μπόρεσαν να καταλάβουν τις δυσκολίες του Role Model (Σταυρούλα Απόστολου) και την ψυχική δύναμη που έδειξε το συγκεκριμένο άτομο για να τα καταφέρει.Σημασιοδοτήθηκε ο ρόλος του σχολείου στην αναπτυξιακή και ποιοτική πορεία του ανθρώπου.Μέσα από την απομαγνητοφώνηση και την ανατροφοδότηση  οι  μαθητές ταυτίστηκαν σε αρκετά σημεία  και μίλησαν για τα δικά τους πρότυπα.Co-operations

Για την εκπόνηση του προγράμματος συνεργάστηκε αρχικά το σχολείο

  1. με το ΙΚΥ
  2. την επιστημονική 
  3. και οργανωτική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  4. 5 εκπαιδευτικοί  συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση  του προγράμματος

COOPERATING ACADEMICS

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

SPREAD THE WORD METHODS

  1. Παρουσίαση του προγράμματος σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο  Ιωάννινων
  2. Παρουσίαση του προγράμματος στην μαθητική κοινότητα
  3. Δημοσίευση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  4. Δημοσίευση  δελτίου τύπου στην τοπική εφημερίδα

Objective Action

Πρόληψη μαθητικής διαρροής

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

Ιανουάριος- Μάιος 2019

Initiative Location

Δημοτικό Σχολείο Χαλκιάδων Άρτας

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation