Καλές πρακτικές

7/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Σήμερα «ενεργοί μαθητές» – Αύριο «ενεργοί πολίτες»

Σήμερα «ενεργοί μαθητές» – Αύριο «ενεργοί πολίτες»
SUBMITTED FROM:

7/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων

Το 7/θ Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου είναι ένα περιφερειακό σχολείο του Δήμου Ιωαννιτών με 170 μαθητές και περιορισμένη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή το οποίο παρόλα αυτά συμμετέχει ενεργά σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων με σαφή εξωσ


School Principal

Ελένη Κωλέτση

Contact with School


Description

Με την εμπειρία της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» 2016-2017, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε εκ νέου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και το σχολικό έτος 2017-2018, με σκοπό την ενίσχυση και την επέκταση της κουλτούρας του ενεργού πολίτη, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης και τη δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας εθελοντών στην περιοχή μας με τη συνεργασία των τριών σχολείων του Σταυρακίου, νηπιαγωγείου -δημοτικού και γυμνασίου.

Με τον τρόπο αυτό ευελπιστούμε στην παγίωση στάσεων ενεργού κοινωνικής προσφοράς εκ μέρους των μαθητών και των μαθητριών μας με συνέπεια και συνέχεια από βαθμίδα σε βαθμίδα, την εμπέδωση της συνεργασίας με τη δημιουργία τοπικού δικτύου σχολείων και την επέκτασή της σε ευρύτερη κλίμακα.

Οι μαθητές μας θέλουμε να κατανοήσουν και να βιώσουν τη χαρά της προσφοράς και της αλληλεγγύης, να έρθουν κοντά με τους συμμαθητές αλλά και τους συνανθρώπους τους και να νοιαστούν για όλα όσα τους αφορούν και συμβαίνουν γύρω τους.

Γι‘ αυτό προτάθηκε η δημιουργία μιας διασχολικής-εθελοντικής ομάδας που θα υλοποιούσε σχεδιασμένες και στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις με αντίκτυπο στη σχολική κοινότητα αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Δημιουργήσαμε έτσι την διασχολική - εθελοντική μας ομάδα η οποία, έπειτα από συζητήσεις και ανοιχτή διαβούλευση των μαθητών και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, απέκτησε τον τίτλο: «οι μικροί εΘΕΛΩντές του Σταυρακίου». 

https://www.youtube.com/watch?v=58Mm22Qn8gs&t=2s    


Results / Reactions

Το βασικότερο και ουσιαστικότερο σημείο του προγράμματος ήταν η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις δράσεις, τις περισσότερες από τις οποίες πρότειναν οι ίδιοι, καθώς και η χαρά που έπαιρναν μετά από την υλοποίηση κάθε δράσης. Επίσης ξεχωριστή σημασία είχε και για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς η συμμετοχή γονέων σε αρκετές από τις δράσεις μας και ο αντίκτυπος που είχαν στην τοπική κοινωνία.

Δεύτερο θετικό στοιχείο ήταν η δυνατότητα που έδωσε το πρόγραμμα όχι μόνο για ενδοσχολική συνεργασία μεταξύ τάξεων του σχολείου, αλλά και για τη δημιουργία διασχολικών συνεργασιών μεταξύ σχολείων ίδιας αλλά και διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και αποτελούν το ένα συνέχεια του άλλου.

Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως σχεδόν όλες οι δράσεις εντάσσονται αρμονικά στο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και δεν διαταράσσουν την μαθησιακή πορεία της τάξης. Δίνουν επίσης την ευκαιρία μέρος της διδασκόμενης ύλης να μεταφέρεται στους μαθητές με βιωματικό, ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.

Τέλος, η συνεργασία μας με φορείς και εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές/τριές μας να νιώσουν και οι ίδιοι «ενεργοί μαθητές» και να βάλουν έτσι τα θεμέλια για τους αυριανούς «ενεργούς πολίτες».Co-operations

Συνεργαστήκαμε με αρκετές εθελοντικές οργανώσεις, συλλόγους και φορείς όπως: εθελοντική ομάδα Paguristas, ΕΛΕΠΑΠ, action aid, Let's do it Greece, νοσοκομείο Χατζηκώστα, μητρόπολη Ιωαννίνων, Πανελλήνιο Δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση, δήμος Ιωαννιτών κ.ά.


COOPERATING ACADEMICS

Συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί από τα τρία σχολεία. (νηπιαγωγείο, δημοτικό & γυμνάσιο Σταυρακίου Ιωαννίνων)

SPREAD THE WORD METHODS

Οι δράσεις των μικρών εΘΕΛΩντών έγιναν γνωστές από τα τοπικά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, και παρουσιάστηκαν στην «3η Επιστημονική Συνάντηση για τον Εθελοντισμό στο Σχολείο» που πραγματοποιήθηκες στις 8 & 9 Δεκεμβρίου 2018, στην Αθήνα.


Objective Action

Η ενίσχυση και η επέκταση της κουλτούρας του ενεργού πολίτη και η εμπέδωση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης.

Target Audience

Η συγκεκριμένη πρακτική απευθύνεται όχι μόνο στη σχολική κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη, τοπική κοινωνία.

Initiative time

σχολικό έτος 2017-2018

Initiative Location

Ιωάννινα

SUPPORTED FILES

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation