Σχέδια μαθήματος

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

SMOKE FREE - Μαθαίνω την αλήθεια/ Λέω ΟΧΙ στο τσιγάρο

SMOKE FREE - Μαθαίνω την αλήθεια/ Λέω ΟΧΙ στο τσιγάρο
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Η σταθερή συνεργασία μας με το Ίδρυμα G. Bechrakis και το Πρόγραμμα SMOKE FREE ανέδειξε στους μαθητές τη δύναμη της εξάρτησης στην οποία στηρίζεται το κάπνισμα, τις παγίδες της διαφήμισης και τις επιπτώσεις του καπνού στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Μέσα από υλικά του Προγράμματος οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα του καπνίσματος και δημιούργησαν τα δικά τους άρθρα και σκίτσα αναλύοντας τους λόγους που οδηγούν τους εφήβους στο κάπνισμα και τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποκτήσουν άμυνες απέναντι σε αυτό.


Results / Reactions

- Η επίλυση ερωτημάτων των εφήβων γύρω από το κάπνισμα.

- Η ενεργός στάση τους με τη δημιουργία ανάλογων άρθρων και σκίτσων ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις του καπνίσματος.

- Η επιστημονική προσέγγιση του θέματος με βάση τα τελευταία δεδομένα της έρευνας και της τεχνολογίας.Co-operations

Ίδρυμα G. Bechrakis


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Κοινοποίηση στα μέσα του SMOKE FREE


Objective Action

Η πρόληψη σε θέματα εξαρτήσεων, η πρόληψη κατά του καπνίσματος.

Initiative time

Δεκέμβρης 2020

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation