Μαθητικές δημιουργίες

3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Σχολικός εκφοβισμός.

Σχολικός εκφοβισμός.
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου


School Principal

Κόσσυβα Κανέλλα

Contact with School


Description

   Οι μαθητές κατέθεσαν τις εμπειρίες  που έχουν βιώσει είτε ως θύματα, είτε ως θύτες, είτε ως παρατηρητές.

   Καταγράψαμε τις απορίες και τους προβληματισμούς.

   Ξεχωρίσαμε τους απλούς καβγάδες από τα περιστατικά εκφοβισμού.

   Συνηδειτοποιήσαμε ότι είναι πολλές φορές δύσκολο να αντιδράσεις. 

   Επικεντρωθήκαμε στα συναισθήματα του θύματος, του θύτη αλλά και των θεατών.

   Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα βίντεο για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις.


Objective Action

Να διαχωρίσουν τις έννοιες του εκφοβισμού (μπούλινγκ) και της απλής σύγκρουσης. Να διακρίνουν τα είδη εκφοβισμού (σωματικός, λεκτικός, διαδικτυακός). Να σέβονται τα όρια της ιδιωτικής ζωής των άλλων. Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις τέτοιων πράξεων στα θύματα αλλά και στους άλλους (θύτες, θεατές).Να ζητούν τη βοήθεια ενός ενήλικα όταν έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις.

PHOTOS 1


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation