Σχέδια μαθήματος

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Thematic Cycle: B – “Caring for the Environment”. Sub-unit: “Prevention and Protection from Natural Disasters”. Title: “Be a Disaster Expert with Ready Wrigley”.

Thematic Cycle: B – “Caring for the Environment”.  Sub-unit: “Prevention and Protection from Natural Disasters”. Title: “Be a Disaster Expert with Ready Wrigley”.
SUBMITTED FROM:

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης είναι ένα 15θέσιο σχολείο που φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών από όλες τις κοινωνικές ομάδες της πολυπολιτισμικής περιοχής μας. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και ενεργό όσον αφορά σε δράσεις που προωθούν την μαθητοκεντρικότητα, την βιωματική εμπειρία, την δημοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.


School Principal

Ευθύμιος Ευθυμίου

Contact with School


Description

Learning skills practiced:

  • Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity.

 

Thinking skills practiced:

  • Strategic thinking, Case study.

 

Life skills practiced:

  • Self- care, social skills, empathy and sensitivity, resilience, responsibility, taking initiative, being organized.

 

ICT skills:

  • Exploiting relative to the subject material found in reliable web sources to enhance one’s own learning.

 

Teaching / Presentation material:

 

Description of the activity:

  • This is an activity book that provides young children with tips, activities and a story to help Ss prepare for emergencies. It is designed to provide an interactive tool to further promote disaster preparedness.
  • It includes background knowledge on how earthquakes happen, what the three things to do are during an earthquake, when they happen, how long they last, what aftershocks are , what a family communication plan is and what it entails, what emergency items are, what safe spots are and where to find them , what to do if you are at home, outside or in the car. Last, what to do after an earthquake.
  • The material is rich and diverse as it includes games, crosswords, mazes, “picture find” and “spot the difference” activities. It also provides inviting layout and illustrations.
  • It requires Ss to talk, notice, categorize, check, color and create.

Results / Reactions

Take – away end product:

  • A “Ready Wrigley Book” created by each S individually focused on earthquakes.

 Co-operations

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός : Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης.


COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕ06

Objective Action

Theoretical knowledge background: • According to CRED – “Centre for Research on the Epidemiology of Disasters” the total number of people affected by disaster type from 2000 – 2019 breaks down to the following data: A. 41% - 1.65 billion people affected by floods. B. 35% - 1.43 billion people affected by droughts. C. 18% - 727 million people affected by storms. D. 3% - 118 million people affected by earthquakes. E. 3% - 109 million people affected by extreme temperatures, volcanic activity, landslides and wildfires. • For more on the subject visit: https://www.cred.be/ • This data urges us to take up immediate action on precaution and prevention measures bearing in mind that as educators we have the duty to inform and protect the most vulnerable age groups in our society and that is, our children students. • For more information on how children are different in coping with disasters visit the CDC – “Centers for Disease Control and Prevention” or click on https://www.cdc.gov/childrenindisasters/differences.html Overall aim of activities: • To familiarize Ss with the subject of natural disasters, specifically earthquakes. • To engage Ss in fruitful dialogue on precaution and prevention measures against disasters. • To engage Ss in rich learning material to make learning fun, experiential and communicative. Objectives: By the end of the lessons Ss will have gained/ learnt: • Practical knowledge on the subject touching upon the science of the phenomenon. • Linguistic knowledge touching upon special vocabulary used in describing and expressing themselves in emergency situations. • Confidence in dealing with difficult disaster situations.

Initiative time

4 εβδομάδες - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 - 6 διδακτικές ώρες.

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 5Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation