Μαθητικές δημιουργίες

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Together we can change the world

Together we can change the world
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης


School Principal

Δημητριάδου Βασιλεία

Contact with School


Description

 Τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων – δράση στο μάθημα των αγγλικών


Objective Action


PHOTOS


Videos

Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation