Μαθητικές δημιουργίες

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Together we can change the world

Together we can change the world
SUBMITTED FROM:

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης

3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης


School Principal

Δημητριάδου Βασιλεία

Contact with School


Description

 Τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων – δράση στο μάθημα των αγγλικών


Objective Action


PHOTOS


Videos

Connection with Global GoalsNo Connection with Global Goals found
Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation