Μαθητικές δημιουργίες

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

What can we do?

What can we do?
SUBMITTED FROM:

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ. Τ.

Δημόσιο Καλλιτεχνικό Σχολείο


School Principal

Β. Καραμπέτσου

Contact with School


Description

Δημιουργία αφίσας σχετικής με το πρόβλημα που δημιουργείται από το Fast fashion και προτεινόμενες λύσεις (στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας)


Objective Action

12

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation