Σχέδια μαθήματος

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

A WORLD FULL OF DESIRES

A WORLD FULL OF DESIRES
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ


School Principal

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΕΠΑΝΗΣ

Contact with School


Description

Στο πλαίσιο προγράμματος etwinning,τα παιδιά της Δ΄ τάξης του σχολείου μας, στις δραστηριότητες μήνα ασχοληθήκαν με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.Ο τίτλος του Ευρωπαϊκού προγράμματος που συμμετέχουμε είναι "A world full of desires" και παίρνουμε μέρος έξι σχολεία, τέσσερα από την Ελλάδα, ένα από την Ιταλία και ένα από την Τουρκία. Η δραστηριότητα του μήνα Ιανουαρίου αφορούσε στους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έτσι επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τον 6ο, τον 7ο και τον 8ο στόχο. Διαβάσαμε πληροφορίες για την ενέργεια, το καθαρό νερό και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Ζωγραφίσαμε, κάναμε word art  με βάση αυτούς τους στόχους,word art  με ηχογράφηση,γράψαμε ποίημα για αυτούς στα ελληνικά αλλά και στην αγγλική γλώσσα. Επίσης δημιουργήσαμε ένα ποίημα όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία αναφερόμενο σε όλους τους 17 στόχους  με το τι θα ήθελαν τα παιδιά για έναν καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο πλανήτη. Στόχος μας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των παιδιών σε θέματα που άπτονται αυτών των στόχων ώστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί με συνεργασία και αλληλεγγύη να αλλάξουμε τον κόσμο, την ανθρωπότητα, τον πλανήτη μας και να γίνουμε όλοι καλύτεροι.

 


Results / Reactions

Τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν και να γνωρίσουν τους στόχους αναλυτικά. Να ενισχυθεί η παγκόσμια ειρήνη μέσα σε μεγαλύτερη ελευθερία. Να κατανοήσουν πως με συνεργασία και αλληλεγγύη μπορούμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε τον κόσμο μας, τον πλανήτη μας. Να αποκτήσουν και να υιοθετήσουν θετική στάση και συμπεριφορές για το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τη δικαιοσύνη, την εξάλειψη της φτώχειας, την υπευθυνότητα, την ανακύκλωση. Με έναν παραγωγικό διάλογο στην τάξη, που όχι μόνο θα ενημερώσει, αλλά θα ευαισθητοποιήσει και κυρίως θα ενεργοποιήσει τους μαθητές και όλους τους νέους, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά, στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, με κριτική σκέψη και γνώμονα την αλληλεγγύη και τις αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας και της αμοιβαίας βοήθειας, που περιλαμβάνει η έννοια αυτή.Co-operations

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning συνεργαζόμαστε με το 44 Δ.Σ. Λάρισας, το 1ο Δ.Σ. Μουζακίου, το 13ο Δ.Σ. Αχαρνών Αττικής, Δημοτικό σχολείο από την Ιταλία (A. Anselmi Arcevia (AN)-Italy), Δημοτικό σχολείο από την Τουρκία (Uşak Science and Art Center).


COOPERATING ACADEMICS

ΘΩΜΑΗ ΣΙΣΚΟΥ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΣΟΥΡΑ

Objective Action

6ος, 7ος, 8ος - 6ος: Διασφάλιση της πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση για όλους, 7ος:Διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους , 8ος: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους

Initiative time

Το πρόγραμμα etwinning διαρκεί 9 μήνες, οι δραστηριότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι προγραμματισμένες για τέσσερις μήνες(Ιανουάριος-Απρίλιος).

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation