Μαθητικές δημιουργίες

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Υγιεινή Διατροφή

Υγιεινή Διατροφή
SUBMITTED FROM:

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη

Εκπαιδευτήρια Ν. Μπακογιάννη


School Principal

Μαρία Κουτσιάρη

Contact with School


Description

Ζωγραφική μαθητών 


Objective Action

Ευαισθητοποίηση για την ισορροπημένη διατροφή

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation