Μαθητικές δημιουργίες

Δ.Σ. Κουλούρας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΖΩΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΙΑΣ(ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ)

ΖΩΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΙΑΣ(ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ)
SUBMITTED FROM:

Δ.Σ. Κουλούρας

6΄ Θέσιο


School Principal

Δημήτριος Κατσαβός

Contact with School


Description

Η δασκάλα της τάξης και συγγραφέας Χατζηπαναγιωτίδου Κωνσταντινιά έγραψε ένα παραμύθι με τίτλο<<Το Συμβούλιο των Ζώων>> με σκοπό τη συμμετοχή στο Bravo Schools. Στόχος του παραμυθιού είναι να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στο να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Έγινε δραματοποίηση του με κουκλοθέατρο που έπαιξαν τα παιδιά της Έ τάξης του Δ.Σ. Κουλούρας. Το παραμύθι συνοδεύεται από μία αφίσα που απεικονίζει τους κινδύνους που διατρέχει η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα. Επιπλέον,τα παιδιά έφτιαξαν ζωγραφιές με μηνύματα που αφορούν την προστασία των ζώων υπό εξαφάνιση.


Objective Action

Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2


Videos 2

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation