Μαθητικές δημιουργίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
SUBMITTED FROM:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


School Principal

ΑΝΤΩΝΗΣ ΨΥΡΗΣ

Contact with School


Description

Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας;

Πού βαδίζουμε;

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σήμερα βρισκόμαστε στην έκτη μαζική εξαφάνιση. Οι προηγούμενες πέντε μαζικές εξαφανίσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 450 εκατομμύρια χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη περισσότερων από το 70% των διαφορετικών ειδών φυτών, ζώων και μικροοργανισμών που υπήρχαν κατά τις αντίστοιχες περιόδους. Τέτοιες εξαφανίσεις οφείλονται κυρίως σε φυσικές αιτίες, όπως ηφαιστειακές εκρήξεις, εξάντληση ωκεάνιου οξυγόνου και αστεροειδείς επιπτώσεις.

 

Η σημερινή έκτη μαζική εξαφάνιση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ρύπανση αλλά και η υπεραλιεία θέτουν σε κίνδυνο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.  

Τι μπορούμε, όμως, να κάνουμε;

Θα πρέπει ο καθένας μας να αναλάβει δράση! Οι νέοι, μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας!

Προστατεύουμε τους ωκεανούς, τις θάλασσες, και τους θαλάσσιους πόρους!

Προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή!

 

Φίλιππος Ακύλας Καλούδης

 


Objective Action

Ζωή στο νερό

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation