ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 206 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους φορείς

Πρωτοβουλία

Coca-Cola Hellas - «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ, ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ»

Coca-Cola Hellas - «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ, ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Coca-Cola Hellas

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική της The Coca-Cola Company με ευθύνη για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες χάραξης στρατηγικής marketing, προώθησης, έρευνας αγοράς, διαφήμισης και προστασίας της φήμης των προϊόντων της.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.coca-cola.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΜΕΤΡΟ, ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΕΞΙΑ» είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να αναπτύξουν σωστά πρότυπα διατροφής και άσκησης που θα τους συνοδεύσουν στην ενήλικη ζωή τους.

Η διασφάλιση βιώσιμων κοινοτήτων, η προώθηση της σημασίας της ισορροπημένης διατροφής και του ενεργού τρόπου ζωής καθώς και η βελτίωση των συνθηκών στις περιοχές που δραστηριοποιείται, αποτελούν βασικές δεσμεύσεις για την Coca-Cola Hellas, η οποία συνεργάστηκε με τον Οργανισμό QualityNet Foundation για τη δημιουργία του πρωτοποριακού αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Δασκάλους, μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γονείς.

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2006 - 2015.


Περιγραφή

Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με βάση τις Ευρωπαϊκές συστάσεις για τη διατροφική εκπαίδευση του European Network of Health Promoting Schools και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία των επίσημων εθνικών φορέων σχετιζόμενων με τον τομέα της προαγωγής υγείας και της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε βασίζεται στη συστηματική προσέγγιση για την προώθηση σωστών προτύπων διατροφής, ενώ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις:

 • Κατά την πρώτη φάση (2006-2014), επετεύχθη η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού για τον δάσκαλο και το μαθητή,  το οποίο κάλυπτε 16 ώρες διδασκαλίας. Το υλικό περιελάμβανε ενημερωτικό έντυπο, εκπαιδευτικό υλικό δασκάλου, cd-rom και παιχνιδοτετράδια μαθητών με δραστηριότητες και παιχνίδια, ειδικά σχεδιασμένο παραμύθι και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.
 • Κατά τη δεύτερη φάση, από το 2015 μέχρι και σήμερα και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, το πρόγραμμα ανανεώθηκε. Η λειτουργία του πραγματοποιείται πλέον μέσα από μία ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει την υλοποίηση μεγάλου εύρους θεματικών και δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η εξέλιξη αυτή του προγράμματος δίνει πλέον τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό σχολικών μονάδων σε πανελλαδικό επίπεδο, αυξάνοντας κατά πολύ τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματά του.

Για την επιτυχημένη υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος υπήρξαν σημαντικές προκλήσεις όπως οι ιδιαιτερότητες των διατροφικών συνηθειών της κάθε περιοχής, η διαφορετικότητα των αναγκών κάθε παιδιού, αλλά και οι πολλαπλές συνεργασίες φορέων και διαφορετικών σχολείων. Τα αποτελέσματα υπερκάλυψαν τις προκλήσεις και το πρόγραμμα μπορεί να αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης σύμπραξης ιδιωτικής και δημόσιας πρωτοβουλίας με επιστημονικούς φορείς για την κάλυψη μιας σημαντικής κοινωνικής ανάγκης, όπως είναι η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά στα 10 χρόνια εφαρμογής του, ενώ η θερμή ανταπόκριση εκπαιδευτικών γονέων και μαθητών αποδεικνύει την ισχυρή δυναμική του. Συγκεκριμένα, από το 2006:

 • περισσότεροι από 5.200 εκπαιδευτικοί και πάνω από 110.000 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα
 • περισσότερα από 4.900 σχολικά τμήματα εργάστηκαν με το εκπαιδευτικό υλικό
 • περισσότερες από 28.000 δραστηριότητες υλοποιήθηκαν με βάση το εκπαιδευτικό υλικό.

Ειδικά  για το διάστημα 2015-2016:

 • υλοποιήθηκαν 8.416 δραστηριότητες του προγράμματος
 • κατατέθηκαν 2.648 φωτογραφίες από τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αποτυπώνοντας την εφαρμογή του
 • επιβραβεύθηκαν 15 σχολικές μονάδες με πλούσιο αθλητικό εξοπλισμό


Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά. Συγκεκριμένα το 2015, κάλυψε τις περιοχές: Αττική – Κρήτη – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Κορινθία – Υπόλοιπη Πελοπόννησος – Βόρεια Ελλάδα – Νησιά του Αιγαίου – Κεντρική Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation.  Για την υλοποίηση του προγράμματος η Coca-Cola Hellas συνεργάστηκε με ένα πλήθος φορέων με στόχο την αρτιότερη εφαρμογή του:

 • οργανισμό QualityNet Foundation- κοινωνικός διαμεσολαβητής στην καταγραφή της κοινωνικής ανάγκης και στη διαβούλευση μεταξύ των  εμπλεκόμενων φορέων
 • εκπαιδευτική ομάδα του Βιωματικού Σχολείου
 • επιστήμονες της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού του Αρεταίειου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, που συνέβαλαν στην επιστημονική εγκυρότητα του σχεδιασμού του προγράμματος.

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος δεν συμμετείχαν οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, καθώς πρόκειται για ενδοσχολική δράση.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η μακροπρόθεσμη και συνεχής υποστήριξη της Coca-Cola στο πρόγραμμα για περισσότερο από μια δεκαετία με επενδύσεις πάνω από 1 εκατομμύριο Ευρώ, αποτελεί ισχυρή απόδειξη της δέσμευσης που διατηρεί η εταιρεία στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ισχυρό κοινωνικό προφίλ.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Consumer Interaction Center της Coca-Cola

Wellness at Work – Πρόγραμμα Ευεξίας στο Xώρο Eργασίας

Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες από την Coca-Cola και τους εργαζομένους της

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΕΡΟ

Πολιτική Συμμόρφωσης στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

Πολιτική Υπεύθυνου Μάρκετινγκ της Coca-Cola

Πρόγραμμα επαγγελματικής & προσωπικής ανάπτυξης και αμειβόμενης πρακτικής άσκησης ReGeneration

Σχολή Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα - Entrepreneurship School GreeceΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation