ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 127 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπομπές Αερίων και Κλιματική Αλλαγή

Πρωτοβουλία

Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των εταιρειών του Ομίλου Quest

Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των εταιρειών του Ομίλου Quest
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.quest.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του Περιβάλλοντος, συνεχίζονται οι δράσεις για την τριετία 2016-2019, με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης ρεύματος κατά 3%-5% ετησίως, με σταθερή δραστηριότητα. Το ποσοστό μείωσης θα ελαττώνεται κατά 0,5% για κάθε 25% αύξησης δραστηριότητας. Επιπλέον, η ACS με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών της μέσων για την τετραετία 2017-2020, εξετάζει την υλοποίηση ενός μεγάλου οικολογικού προγράμματος επενδυτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα τη σταδιακή αγορά 300 καινούργιων VAN diesel, νέας τεχνολογίας, με  εξοικονόμηση ρύπων CO2 τουλάχιστον 15%-20% ανά χρόνο, σε σύγκριση με τα παλαιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητα. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τα οφέλη που προκύπτουν ευνοούν το σύνολο.

 

Χρονική διάρκεια

2011 έως σήμερα.


Περιγραφή

Η δέσμευση του Ομίλου για τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εκτείνεται πέρα από οποιαδήποτε ρυθμιστική συμμόρφωση. Στον Όμιλο Quest έχουμε θέσει διαδικασίες για την καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνουμε, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση της και προβαίνουμε σταθερά σε ενέργειες για την αναβάθμιση και τη βελτίωση των κτηριακών και τεχνολογικών υποδομών μας.

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι τα εξής:

 • Εγκατάσταση συστήματος μέτρησης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με εξειδικευμένο λογισμικό και εξοπλισμό, από το οποίο συμπεράσματα για τους τομείς στόχευσης των νέων μέτρων για την περαιτέρω μείωση ανά χώρο και δραστηριότητα.
 • Πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης λαμπτήρων με νέους, τεχνολογίας led, χαμηλότερης κατανάλωσης και μεγαλύτερου χρόνου ζωής, με ποσοστό κάλυψης στο 70% του συνόλου των ιδιόκτητων κτιρίων του Ομίλου και το 90% των κτιρίων της ACS. 
 • Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης λειτουργίας για τον έλεγχο φώτων στους κοινόχρηστους χώρους με τη χρήση αισθητήρων κίνησης και αισθητήρων φωτεινότητας για τους εξωτερικούς προβολείς, με συνολικό ποσοστό κάλυψης 75%.
 • Από τις αρχές του 2016 υλοποιείται, σε κεντρικό κτήριο του Ομίλου, πιλοτικό πρόγραμμα σφαιρικής παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο σε συνδυασμό με το ήδη εγκατεστημένο Building Management System μεγιστοποιεί τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας, με αυτόματη επέμβαση σε περίπτωση αλόγιστης χρήσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην οροφή δύο κτηρίων του Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λειτουργούν φωτοβολταϊκά συστήματα, παραγωγή ενέργειας ισχύος 189 kW των οποίων είναι περίπου ισοδύναμη με την καταναλισκόμενη ενέργεια από την λειτουργία των κτηρίων. 

Παράλληλα, το 2015 υλοποιήθηκε η συν-εγκατάσταση των ICT υποδομών του Ομίλου, στο σύγχρονο υψηλών προδιαγραφών Data Center της Uni Systems, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα και ασφαλή Data Center στην Ελλάδα, που πληροί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και σχετικούς κανονισμούς (ISO 9001, ISO 27001). Συμπληρωματικά από τα κύρια οφέλη της μετεγκατάστασης, επιτεύχθηκαν και πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη από την αντικατάσταση του παλαιού ενεργοβόρου εξοπλισμού, και των παλαιών κλιματιστικών και UPS και από την αξιοποίηση μοντέρνων υποδομών παροχής ενέργειας και ψύξης
Περιορισμός Ρύπων στα Μεταφορικά μέσα. 

Η ACS, λόγω του αντικειμένου της, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών ρύπων που εκλύονται κατά τις μεταφορές, εφαρμόζοντας συνεχή προγράμματα αντικατάστασης οχημάτων στην εταιρεία και στο δίκτυό της. Σημειώνεται ότι η ACS είναι πιστοποιημένη με το ISO 14001:2004 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα ABS Quality Evaluations Inc. για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει. Το Σύστημα αυτό περιλαμβάνει Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Κατάρτιση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Εκτός της φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης του στόλου της, η εταιρεία συνεργάζεται με επαγγελματίες μεταφορείς – για μεγάλους όγκους- για την ενίσχυση του κλάδου, του κόστους και των ρύπων, ενώ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες:


2012 - 2014

 • Εφαρμόστηκε πρόγραμμα σταδιακής τοποθέτησης υγραερίου σε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε υγραέριο σε 102 από σύνολο 137 οχημάτων VAN της εταιρείας. Το υγραέριο έχει μηδενική περιεκτικότητα σε μόλυβδο. Λόγω της τέλειας καύσης δεν παράγει καπνό και εκλύεται 60% λιγότερο CO2. Η μείωση ρύπων από τη βενζίνη στο υγραέριο σύμφωνα με μετρήσεις είναι CO2=30% και CO–Nox=15-20%, σε ετήσια κατανάλωση.

2015

 • Υλοποίηση προγράμματος μείωσης ρυπογόνων οχημάτων με την απόσυρση από την κυκλοφορία πέντε αυτοκινήτων βενζίνης παλαιάς τεχνολογίας. 
 • Διερεύνηση με την ΔΕΣΦΑ και το Πανεπιστημίου Αιγαίου για ενδεχόμενη τοποθέτηση συστήματος φυσικού αερίου στα οχήματά της. 
 • Πιλοτική τοποθέτηση συστήματος φυσικού αερίου σε ένα όχημα της εταιρείας. Η τροποποίηση δεν προχώρησε σε άλλα οχήματα λόγω έλλειψης πρατηρίων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου, ειδικά σε μικρές πόλεις και χωριά. 
 • Αγορά περίπου 200 νέων δίκυκλων και για τα καταστήματά της πανελλαδικά, τα οποία αντικατέστησαν ένα μέρος των φορτηγών που χρησίμευαν κυρίως για μετακινήσεις εντός μεγάλων πόλεων. 

2016

 • Έναρξη διαδικασίας αγοράς καινούργιων VAN diesel νέας τεχνολογίας (Euro 6). Τα νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα diesel με φίλτρα σωματιδίων diesel (DPFs) τα οποία φιλτράρουν και απομακρύνουν τα σωματίδια PM σε ποσοστό πάνω από 90%, διαθέτουν κινητήρα άμεσου ψεκασμού που είναι πιο αποδοτικοί με αποτέλεσμα να παράγεται λιγότερο CO2 15% -20%.

Μέριμνα για το Δίκτυο συνεργατών 

 • Πώληση ενός μέρους αυτοκινήτων VAN υγραερίου στα συνεργαζόμενα πρακτορεία της, για  τη σταδιακή αντικατάσταση με χαμηλότερων ρύπων οχήματα και εξοικονόμηση ρύπων κατά 30% ανά όχημα. 
 • Αγορά νέων δίκυκλων μηχανών, οι οποίες προωθούνται στο δίκτυο των καταστημάτων. 

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας είναι συνεχή και έχουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα:

 • Ως προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, το 2013 ήταν 168.8 KWh/m2 το 2014 ήταν 151.3 KWh/m2 (μείωση περίπου 10%) και το 2015 ήταν 144 KWh/m2 (μείωση περίπου 4%).
 • Ως προς το ετήσιο ισοδύναμο τόνων διοξειδίου του άνθρακα, το 2012 ήταν 12,38 τόνοι CO2, το 2013 ήταν 9,88 τόνοι CO2, (μείωση περίπου 20%), το 2014 ήταν 8,86 τόνοι CO2 (μείωση περίπου 10%) και το 2015 ήταν 7,42 τόνοι CO2 (μείωση περίπου 16.
 • Ως προς την έκλυση των ατμοσφαιρικών ρύπων στα οχήματα της, μετά τις αλλαγές στο στόλο οχημάτων της ACS, η συνολική μείωση 2011 – 2015 είναι της τάξης του 30%.


Τόπος Δράσης

Κτήρια εταιρειών Ομίλου Quest σε Καλλιθέα, ΑΓ. Ι. Ρέντη, Μενίδι, Ταύρο, Κρυονέρι, Μαρούσι και Θεσσαλονίκη.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

ABS Quality Evaluations Inc. για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ιδιωτικοί φορείς για τις εφαρμογές μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι έχουν ευαισθητοποιηθεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της έκλυσης ρύπων και λειτουργούν συνειδητά για την επίτευξή της. 


Συνέχεια…
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation