ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 117 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη δράσεων για τους μετανάστες/ αιτούντες άσυλο

Πρωτοβουλία

SN Πρόγραμμα Φιλοξενίας

SN Πρόγραμμα Φιλοξενίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

SOLIDARITY NOW

Αποστολή του SolidarityNow είναι η πολυδιάστατη: η αντιμετώπιση των πλέον σημαντικών επιπτώσεων και επείγουσων αναγκών όπως ανακύπτουν από την κρίση, μέσω της παροχής των υπηρεσιών αρωγής προς τα μέλη της κοινωνίας που πλήττονται περισσότερο.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.solidaritynow.org

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα SN Hosting Scheme προσφέρει ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στις προσφυγικές και μεταναστευτικές ομάδες που αιτούνται άσυλο κατά την παραμονή τους στη χώρα μας. Στόχος είναι να συνεισφέρει στην μείωση της ευπάθειάς τους, προσφέροντας τα βασικά και αυτονόητα στους πληθυσμούς αυτούς: στέγη και τροφή. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους κατοίκους σε μία δυναμική πρωτοβουλία αλληλεγγύης, ενώ θέτει τα θεμέλια για την κοινωνική συνοχή μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού και του μεταναστευτικού και προσφυγικού πληθυσμού και συνεισφέρει στη λύση του προβλήματος της στέγασης και διαβίωσης των συνανθρώπων μας, με σκοπό τη μετεγκατάστασή τους σε άλλες χώρες της Ε.Ε..

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών και μεταναστών που διαβιούν στην Ελλάδα, σε μια έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης προς τους ευάλωτους ανθρώπους, μέσω της προσφοράς αξιοπρεπούς στέγασης στις δικές τους κατοικίες. Περιλαμβάνει έτσι δύο άμεσα στοχευμένες ομάδες: από την μία τις ελληνικές οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας παρέχοντας το σπίτι τους, και από την άλλη τις οικογένειες προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στη χώρα μας, αναμένοντας την μετεγκατάσταση τους σε χώρες της Ε.Ε.

 

Χρονική διάρκεια

Από τον Απρίλιο 2016 - Δεκέμβριο του 2016.


Περιγραφή

Μέσω του προγράμματος οι ευάλωτες ομάδες που τα τελευταία χρόνια ζουν και μετακινούνται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, θα φιλοξενούνται σε σπίτια στην Ελλάδα. Αυτό το πρωτοπόρο πρόγραμμα φιλοξενίας ζητά από τους ντόπιους κατοίκους να ανοίξουν τα σπίτια τους σε αυτόν τον στοχευμένο πληθυσμό, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο αξιοπρεπή διαμονή σε αυτό τον ευάλωτο πληθυσμό στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για ένα περιορισμένο διάστημα. Ο στόχος του προγράμματος φιλοξενίας του SN, πέραν της παροχής του βασικού δικαιώματος σε αποδοχή και στέγαση, είναι να δημιουργήσει δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των φιλοξενούντων κοινοτήτων και των πληθυσμών προσφύγων και μεταναστών, να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά και να αλλάξει αντιλήψεις και στάσεις προς το καλύτερο. Αυτό θα θέσει το παράδειγμα για περαιτέρω ενέργειες αλληλεγγύης και για μια μακροχρόνια δέσμευση που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του εθνικιστικού και ρατσιστικού δημόσιου λόγου που απειλεί την ελληνική κοινωνία.

Το SN εξασφαλίζει την πρόσβαση των ωφελουμένων σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο αγαθών και υπηρεσιών μέσω της διασύνδεση των ωφελουμένων του προγράμματος με τις υπηρεσίες των Κέντρων Αλληλεγγύης Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τόσο οι φιλοξενούμενοι όσο και οι φιλοξενούντες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ιατρικές, νομικές και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα Κέντρα Αλληλεγγύης, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, καθ’όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας και της συγκατοίκησης υποστηρίζονται και καθοδηγούνται από εκπαιδευμένες ομάδες κοινωνικών επιστημόνων και ψυχολόγων. Επιπλέον, όσοι πολίτες επιθυμούν να προσφέρουν το σπίτι τους για φιλοξενία αιτούντων άσυλο λαμβάνουν συμβολική οικονομική ενίσχυση προκειμένου να καλύψουν τις βασικές καθημερινές δαπάνες που προκύπτουν από τη συγκατοίκηση. Οι επισιτιστικές ανάγκες των ατόμων που θα φιλοξενηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκατοίκησης, δεν επιβαρύνουν το νοικοκυριό καθώς  καλύπτονται σταθερά και σε μηνιαία βάση με κουπόνια τροφίμων ανά οικογένεια.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Για την υποστήριξη ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις μετεγκατάστασης και άλλων αιτούντων άσυλο, το SolidarityNow, δημιουργεί 600 θέσεις φιλοξενίας στην Αττική και 100 θέσεις στη Θεσσαλονίκη, και στην ευρύτερη περιοχή των δύο πόλεων.

Αποτελέσματα:

  • Αξιοπρεπής στέγαση για 700 ωφελούμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Ολιστική υποστήριξη τόσο σε αυτούς που φιλοξενούνται όσο και σε αυτούς που φιλοξενούν μέσω ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών.
  • Βελτιωμένη αλληλεπίδραση, αποδοχή και ενίσχυση της αλληλεγγύης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.


Τόπος Δράσης

Στην Αττική, Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή.


Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την αποκλειστική υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation