Καλές πρακτικές

4ο Νηπιαγωγείο Γαστούνης Ν.Ηλείας


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Αειφόρο κτίριο και αυλή

Αειφόρο κτίριο και αυλή
SUBMITTED FROM:

4ο Νηπιαγωγείο Γαστούνης Ν.Ηλείας

1/θ Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Χρέππα Σοφία

Contact with School


Description

Η  μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι το σχέδιο εργασίας(project) προσπαθώντας να επιτύχουμε διαθεματική -βιωματική προσέγγιση του κυρίου θέματος(που αφορά την αειφόρο ανάπτυξη ) και των θεματικών  ενοτήτων (αειφόρο κτίριο και αυλή)με δράσεις για τον εξωραϊσμό του αύλειου χώρου.


Results / Reactions

Η συμμετοχή μαθητών –γονέων-τοπικής κοινωνίας στις δράσεις  συνέβαλε στη  καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων, αλλά και στη κατανόηση  της σημασίας της ανακύκλωσης για το περιβάλλον. Επίσης οδήγησε τους μαθητές  στην υιοθέτηση  νέων στάσεων, αξιών, συμπεριφορών , στη καλλιέργεια  της κριτικής τους σκέψης και τέλος τους  επηρέασε  θετικά προς την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.Co-operations

Με τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων, τους γονείς των παιδιών, το Δ.Πηνειού Ν.Ηλείας, το Τοπικό Δίκτυο  Αειφόρου Σχολείου Ν. Ηλείας, το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, το πρόγραμμα Let’s do it Greece, το PlasticfreeGreece.


COOPERATING ACADEMICS

Χρέππα Σοφία

SPREAD THE WORD METHODS

Μέσω του ιστολογίου του σχολείου  και τις δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης(Facebook)


Objective Action

Να αποκτήσουν οι μαθητές με βιωματικό τρόπο γνώσεις γύρω από τη έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και του επιμέρους πυλώνα της - αειφόρο κτίριο και αυλή.

Target Audience

Η δράση μας απευθύνονται στους μαθητές, στους γονείς και την τοπική κοινωνία. Αριθμός συμμετεχόντων 30 άτομα.

Initiative time

Η δράση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς.

Initiative Location

Εντός της σχολικής μονάδας

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation