Μαθητικές δημιουργίες

1o Νηπιαγωγειο Φερών


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αφίσα για τους 17 στόχους

Αφίσα για τους 17 στόχους
SUBMITTED FROM:

1o Νηπιαγωγειο Φερών


School Principal

Παναγιωτίδου Ευαγγελία

Contact with School


Description

Φέτος στο νηπιαγωγείο μας δουλεύουμε με τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στα πλαίσια ενός προγράμματος σε συνεργασία με σχολεία τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη.

Τα παδιά δημιούργησαν πολλά έργα για κάθε έναν στόχο ξεχωριστά. Στην παρούσα ανάρτηση σας παραθέτω την αφίσα μας για τους 17 στόχους. Στον παρακάτω σύνδεσμο φτιάξαμε ένα εικονογραφημένο βιβλίο που σχετίζεται με τη συνεργασία για την επίτευξη των 17 στόχων.

Επίσης στα πλαίσια των δράσεων τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα φτώχειας και βοήθησαν συμμαθητές τους με οικονομικά προβλήματα προσφέροντας φαγητό, ρούχα αλλά και ιατρική βοήθεια για την πραγματοποίηση εμβολίων.

https://www.utellstory.com/viewstory/view/69076e7c4b52a143732e666592fde93c#.XJKcD8kzbDc

Τέλος σας επισυνάπτουμε και μια ομαδική εργασία για τον στόχο 16.


Objective Action

16, 17,

PHOTOS 2



Connection with Global Goals






Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation