Μαθητικές δημιουργίες

1o Νηπιαγωγειο Φερών


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αφίσα για τους 17 στόχους

Αφίσα για τους 17 στόχους
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

1o Νηπιαγωγειο Φερών


Διευθυντής Σχολείου

Παναγιωτίδου Ευαγγελία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Φέτος στο νηπιαγωγείο μας δουλεύουμε με τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στα πλαίσια ενός προγράμματος σε συνεργασία με σχολεία τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη.

Τα παδιά δημιούργησαν πολλά έργα για κάθε έναν στόχο ξεχωριστά. Στην παρούσα ανάρτηση σας παραθέτω την αφίσα μας για τους 17 στόχους. Στον παρακάτω σύνδεσμο φτιάξαμε ένα εικονογραφημένο βιβλίο που σχετίζεται με τη συνεργασία για την επίτευξη των 17 στόχων.

Επίσης στα πλαίσια των δράσεων τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα φτώχειας και βοήθησαν συμμαθητές τους με οικονομικά προβλήματα προσφέροντας φαγητό, ρούχα αλλά και ιατρική βοήθεια για την πραγματοποίηση εμβολίων.

https://www.utellstory.com/viewstory/view/69076e7c4b52a143732e666592fde93c#.XJKcD8kzbDc

Τέλος σας επισυνάπτουμε και μια ομαδική εργασία για τον στόχο 16.


Στόχος δράσης

16, 17,

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation