Καλές πρακτικές

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2018

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2018
SUBMITTED FROM:

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, Θεσσαλονίκη


School Principal

Γεώργιος Νιξαρλίδης

Contact with School


Description

Κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους απόφοιτους και τους φίλους της Σχολής γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της τράπεζας αίματος που διατηρεί η Σχολή στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με τη συμβολή της κινητής μονάδας αίματος του νοσοκομείου. Παράλληλα, οι εθελοντές της ομάδας VOLT βοηθούν στη δημιουργία αρχείου και καταγραφής των αιμοδοτών και γνωρίζουν τη διαδικασία παρευβρισκόμενοι στο χώρο, παρατηρώντας την. Έτσι, παίρνοντας παράδειγμα από τους γονείς τους ερχόμαστε πιο κοντά στο να γίνουν οι μελλοντικοί πολύτιμοι αιμοδότες.


Results / Reactions

Αύξηση φιαλών αίματος

προετοιμάζουμε τους μελλοντικούς αιμοδότεςCo-operations

Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης


COOPERATING ACADEMICS

Αδαμαντία Γαβριηλίδου

Objective Action

Ενισχυση της τράπεζας αίματος της Σχολής

Target Audience

εκπαιδευτικοί, γόνείς

Initiative time

Ιανουάριος 2018

Initiative Location

Σχολή Καλαμαρί- Θεσσαλονίκη

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation