Καλές πρακτικές

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Ανακύκλωση τηγανέλαιου σχ.έτος 2019-20

Ανακύκλωση τηγανέλαιου σχ.έτος 2019-20
SUBMITTED FROM:

3ο Νηπιαγωγείο Αιγινίου-Γεώργιος Σεφέρης

Το σχολείο μας εκπονεί κάθε χρόνο καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικά,πολιτιστικά ή αγωγής υγείας καθώς και προγράμματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα όπως E-Twinning.


School Principal

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Contact with School


Description

Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών δράσεων που εκπονούνται στο Νηπιαγωγείο μας είναι και η συγκέντρωση τηγανέλαιου με σκοπό την ανακύκλωση.Οι μαθητές μας αλλά και η τοπική(γειτονιά του σχολειου μας) κοινωνία συγκεντρώνουν το τηγανέλαιο σε ειδικό κάδο αποθήκευσης που δίνεται στο σχολείο μας από εταιρεία πιστοποιημένη με ISO για τν ανακύκλωση τηγανέλαιου προκειμένου να γίνει βιοκαύσιμο.


Results / Reactions

Οι μικροί μαθητές μας μέσα από αυτή τη περιβαλλοντική δράση βιωματικού χαρακτήρα  κατανοούν τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τον τρόπο που μπορούν να το κάνουν αυτόCo-operations

Μαθητές-Γονείς και Κηδεμόνες-Τοπική κοινωνία-Εταιρεία Ανακύκλωσης τηγανέλαιου.


COOPERATING ACADEMICS

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

12ος - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Target Audience

ΜΑΘΗΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΓΟΝΕΙΣ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Initiative time

Το Νηπιαγωγείο μας δραστηριοποιείται σε αυτή την δράση από το 2013 μέχρι σήμερα.

Initiative Location

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation