Μαθητικές δημιουργίες

21o δημοτικό σχολείο Καλαμάτας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Διαχείριση απορριμμάτων - "Ανακύκλωση"

Διαχείριση απορριμμάτων - "Ανακύκλωση"
SUBMITTED FROM:

21o δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Σχολείο στο κέντρο της πόλης.


School Principal

Τζαννής Κωνσταντίνος

Contact with School


Description

Η Ανακύκλωση και κυρίως η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος τόσο σήμερα όσο και αύριο, προστατεύοντας την υγείας μας και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αφού διαχωρίσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα υπόλοιπα απορρίμματα, θα πρέπει να τα τοποθετήσουμε στη συνέχεια στον σωστό κάδο. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν, να θυμούνται και να μεταφέρουν σωστά στο οικογενειακό περιβάλλον τις γνώσεις αυτές, φτιάξαμε ένα παιχνίδι μνήμης. Αναζητήσαμε εικόνες από τα υλικά που ανακυκλώνονται και εικόνες από αντίστοιχους κάδους ή σύμβολα ανακύκλωσης. Τυπώσαμε μικρές καρτούλες με τις εικόνες αυτές, τις ζωγραφίσαμε, τις κολλήσαμε σε χαρτόνια συσκευασιών, τις κόψαμε και παίξαμε. Κάθε παιδί πήρε τις κάρτες στο σπίτι για να συνεχίσει το παιχνίδι εκεί.


Objective Action

Εντοπισμός, κατηγοριοποίηση και διαχωρισμός ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κατά είδος και τοποθέτηση στον σωστό κάδο.

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation