Μαθητικές δημιουργίες

21o δημοτικό σχολείο Καλαμάτας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Διαχείριση απορριμμάτων - "Ανακύκλωση"

Διαχείριση απορριμμάτων - "Ανακύκλωση"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

21o δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Σχολείο στο κέντρο της πόλης.


Διευθυντής Σχολείου

Τζαννής Κωνσταντίνος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η Ανακύκλωση και κυρίως η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος τόσο σήμερα όσο και αύριο, προστατεύοντας την υγείας μας και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αφού διαχωρίσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα υπόλοιπα απορρίμματα, θα πρέπει να τα τοποθετήσουμε στη συνέχεια στον σωστό κάδο. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν, να θυμούνται και να μεταφέρουν σωστά στο οικογενειακό περιβάλλον τις γνώσεις αυτές, φτιάξαμε ένα παιχνίδι μνήμης. Αναζητήσαμε εικόνες από τα υλικά που ανακυκλώνονται και εικόνες από αντίστοιχους κάδους ή σύμβολα ανακύκλωσης. Τυπώσαμε μικρές καρτούλες με τις εικόνες αυτές, τις ζωγραφίσαμε, τις κολλήσαμε σε χαρτόνια συσκευασιών, τις κόψαμε και παίξαμε. Κάθε παιδί πήρε τις κάρτες στο σπίτι για να συνεχίσει το παιχνίδι εκεί.


Στόχος δράσης

Εντοπισμός, κατηγοριοποίηση και διαχωρισμός ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κατά είδος και τοποθέτηση στον σωστό κάδο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation