Καλές πρακτικές

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευδοκία Μπιλλήρη

Contact with School


Description

Οι μαθητές/τριες έφτιαξαν πινακίδες και έγραψαν πάνω στην ξύλινη επιφάνεια μηνύματα για το περιβάλλον –απορρίμματα και τοποθέτησαν τις πινακίδες στο πάρκο, συγκεκριμένα στα κλαδιά των δέντρων


Results / Reactions

Ευαισθητοποιήθηκαν και έμαθαν να συνεργάζονται. Επίσης η δράση αυτή είχε επίδραση στο κοινωνικό σύνολοCOOPERATING ACADEMICS

Μπιλλήρη Ευδοκία

Objective Action

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Target Audience

164 μαθητές όλου του σχολείου

Initiative time

Πραγματοποιήθηκε η δράση στις 08/02/2018 από τις 08:30π.μ. έως 01:15μ.μ.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation