Σχέδια μαθήματος

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

ΕΓΩ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΓΩ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
SUBMITTED FROM:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


School Principal

Σταματία Μαντικού

Contact with School


Description

Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα συμμετείχε, επίσης, ως υπεύθυνη εκπαιδευτικός η Λιβανίου Ευαγγελία. Στο πλαίσιο της θεματικής της κλιματικής αλλαγής, πραγματοποιήθηκαν δράσεις για το κλίμα, που αποσκοπούσαν στη συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών της σοβαρότητας της κατάστασης και στην υιοθέτηση τρόπων περιορισμού της. Οι μαθητές δημιούργησαν ψηφιακές παρουσιάσεις και βίντεο για τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής, τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν, προτείνοντας παράλληλα και τρόπους αντιμετώπισης.

Το πρόγραμμα αυτό δουλεύεται σε βάθος χρόνου στα πλαίσια του Αειφόρου Σχολείου.


Results / Reactions

Μέσα από τις εν λόγω δράσεις οι μαθητές/-τριες κατάφεραν να γνωρίσουν τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής και διαπίστωσαν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν, καλλιεργώντας δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, εργαζόμενοι σε ομάδες. Παράλληλα, συνειδητοποίησαν τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης της αλλαγής του κλίματος και καλλιέργησαν την οικολογική τους συνείδηση στο πλαίσιο του οράματος διάσωσης του πλανήτη.Co-operations

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ, ΠΤΔΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


COOPERATING ACADEMICS

Μαντικού Σταματία & Καρβούνη Ευαγγελία

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν τις αιτίες της αλλαγής του κλίματος και να διαπιστώσουν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν. Παράλληλα, μέσω δράσεων και δραστηριοτήτων αναφορικά με το κλίμα, θα συνειδητοποιήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τη συμβολή μας στην κλιματική αλλαγή, ενσωματώνοντας αξίες σε πρακτικές της καθημερινής ζωής και στον τρόπο σκέψης τους.

Initiative time

3 ΧΡΟΝΙΑ

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation