Σχέδια μαθήματος

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

ΕΓΩ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΓΩ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


Διευθυντής Σχολείου

Σταματία Μαντικού

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα συμμετείχε, επίσης, ως υπεύθυνη εκπαιδευτικός η Λιβανίου Ευαγγελία. Στο πλαίσιο της θεματικής της κλιματικής αλλαγής, πραγματοποιήθηκαν δράσεις για το κλίμα, που αποσκοπούσαν στη συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών της σοβαρότητας της κατάστασης και στην υιοθέτηση τρόπων περιορισμού της. Οι μαθητές δημιούργησαν ψηφιακές παρουσιάσεις και βίντεο για τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής, τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν, προτείνοντας παράλληλα και τρόπους αντιμετώπισης.

Το πρόγραμμα αυτό δουλεύεται σε βάθος χρόνου στα πλαίσια του Αειφόρου Σχολείου.


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσα από τις εν λόγω δράσεις οι μαθητές/-τριες κατάφεραν να γνωρίσουν τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής και διαπίστωσαν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν, καλλιεργώντας δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, εργαζόμενοι σε ομάδες. Παράλληλα, συνειδητοποίησαν τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης της αλλαγής του κλίματος και καλλιέργησαν την οικολογική τους συνείδηση στο πλαίσιο του οράματος διάσωσης του πλανήτη.Συνεργασίες

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ, ΠΤΔΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαντικού Σταματία & Καρβούνη Ευαγγελία

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν τις αιτίες της αλλαγής του κλίματος και να διαπιστώσουν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν. Παράλληλα, μέσω δράσεων και δραστηριοτήτων αναφορικά με το κλίμα, θα συνειδητοποιήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τη συμβολή μας στην κλιματική αλλαγή, ενσωματώνοντας αξίες σε πρακτικές της καθημερινής ζωής και στον τρόπο σκέψης τους.

Χρόνος δράσης

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation