Μαθητικές δημιουργίες

61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο: Το λιοντάρι και το ποντίκι

Εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο: Το λιοντάρι και το ποντίκι
SUBMITTED FROM:

61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Το 61ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης είναι ένα Σχολείο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολυπολιτισμικό, καθώς οι μαθητές προέρχονται από κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά στοιχεία.


School Principal

Αναστασία Δινοπούλου

Contact with School


Description

Το Σχολείο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus με θεματολογία: "Νοητικοί χάρτες" και "πολλαπλή νοημοσύνη".
Μία από τις δραστηριότητες για την πολλαπλή νοημοσύνη ήταν και η δημιουργία του βίντεο με δραματοποίηση του παραμυθιού " Το λιοντάρι και το ποντίκι" το οποίο σας επισυνάπτω.
Μία εργασία η οποία πραγματοποιήθηκε-δραματοποιήθηκε στην τάξη.

https://www.youtube.com/watch?v=1s2tnyA1Pw8 


Objective Action


PHOTOS 1


Videos 3

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation