Καλές πρακτικές

2o Νηπιαγωγείο Ζαγοράς


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Έρευνα

Έρευνα
SUBMITTED FROM:

2o Νηπιαγωγείο Ζαγοράς

Νηπιαγωγείο, 10 παιδιά


School Principal

Αντιγόνη Χαυδατούρη

Contact with School


Description

τα παιδιά έδωσαν ερωτηματολόγια σε γονείς και παππούδες ερευνώντας κατα πόσο γίνεται στο σπιτι εξοικονόμηση του ηλεκτρικού ρευματος. τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν με ραβδογράμματα και βγήκαν συμπεράσματα.


Results / Reactions

οι φονείς διαπίστωσαν το κατα πόσο μπορούν να εξοικονομήσουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργειαCo-operations

συνεργασία με γονείς


COOPERATING ACADEMICS

Αντιγόνη Χαυδατούρη

SPREAD THE WORD METHODS

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία 


Objective Action

Να ερευνήσουν τα παιδιά κατα πόσο γίεται εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι

Target Audience

Γονείς

Initiative time

1 μήνας

Initiative Location

Ζαγορά

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation