Καλές πρακτικές

2o Νηπιαγωγείο Ζαγοράς


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Έρευνα

Έρευνα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o Νηπιαγωγείο Ζαγοράς

Νηπιαγωγείο, 10 παιδιά


Διευθυντής Σχολείου

Αντιγόνη Χαυδατούρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

τα παιδιά έδωσαν ερωτηματολόγια σε γονείς και παππούδες ερευνώντας κατα πόσο γίνεται στο σπιτι εξοικονόμηση του ηλεκτρικού ρευματος. τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν με ραβδογράμματα και βγήκαν συμπεράσματα.


Αποτελέσματα / επίδραση

οι φονείς διαπίστωσαν το κατα πόσο μπορούν να εξοικονομήσουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργειαΣυνεργασίες

συνεργασία με γονείς


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αντιγόνη Χαυδατούρη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην τοπική κοινωνία 


Στόχος δράσης

Να ερευνήσουν τα παιδιά κατα πόσο γίεται εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Γονείς

Χρόνος δράσης

1 μήνας

Τόπος Δράσης

Ζαγορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation