Μαθητικές δημιουργίες

4ο Γυμνάσιο Χίου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ETWINNING (MY TOWN - YOUR TOWN)

ETWINNING (MY TOWN - YOUR TOWN)
SUBMITTED FROM:

4ο Γυμνάσιο Χίου

Ημερήσιο Γυμνάσιο


School Principal

Ειρήνη Χούλη

Contact with School


Description

https://padlet.com/kdabou/irb0s8yygksyItaly and Greece ,have been cooperating for three years on etwinning projects taking quality lqbels not only national but also international ones.
So we decided to exchange culture for 5 months.
We will start from January and till May we will have collected all the information as to be able to make an output such as a digital book and the next year our schools to become real Twins and exchange visits.


Objective Action

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (ASSUNDA PIERALLI PERUGIA) /ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

SUPPORTED FILES

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation