Καλές πρακτικές

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Φόρμα Σχεδιασμού Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου.

Φόρμα Σχεδιασμού Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου.
SUBMITTED FROM:

Νηπιαγωγείο Πρωτοχωρίου Κοζάνης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου

Contact with School


Description

Πήγαμε στην πλατεία του χωριού και καθαρίσαμε με ειδικά γάντια τα σκουπίδια. Αυτή η δράση μας είχε στόχο την ευασιθητοποίηση των νηπίων για την καθαριότητα του περιβάλλοντος μας.


Results / Reactions

Τα νήπια ένιωσαν ικανοποίηση και χαρά που βοήθησαν στον καθαρισμό της πλατείας. Κατάλαβαν ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμη και τα μικρά παιδιά!!Co-operations

Γονεϊκή εμπλοκή. 


COOPERATING ACADEMICS

Παρισσάτιδα Χριστοφορίδου

SPREAD THE WORD METHODS

Καλέσαμε τους γονείς των νηπίων, γιαγιάδες και παππούδες να μας επιτηρούν στη δράση μας και τα νήπια είχαν την ευκαιρία να πουν γιατί πρέπει να διατηρούμε καθαρό το περιβάλλον μας. 


Objective Action

Καθαρισμός της Πλατείας του χωριού μας.

Target Audience

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί και γονείς.

Initiative time

Διήρκεσε 50 λεπτά.

Initiative Location

Πλατεία Πρωτοχωρίου.

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation