Μαθητικές δημιουργίες

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η Βίβλος της φύσης

Η Βίβλος της φύσης
SUBMITTED FROM:

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας

Το σχολείο μας είναι 8/θεσιο Δημοτικό και βρίσκεται στην ημιαστική περιοχή της Χαλάστρας του Δ. Δέλτα. Όραμα του σχολείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών του, καθιστώντας τους/τις όχι μόνο ικανούς/ές να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του αιώνα μας. Για τον σκοπό αυτό ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους δώσουν την αφορμή να προβληματιστούν, να συνεργαστούν και να δράσουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους. Το σχολείο μας δραστηριοποιείται και σε προγράμματα e-twinning και έχει λάβει εθνικές και ευρωπαϊκές ταμπέλες ποιότητος. Κατά το σχολικό έτος 2018- 2019 χαρακτηρίστηκε "Σχολείο e-Twinning".


School Principal

Μπέμπη Στυλιανή

Contact with School


Description

Στο τέλος ενός βραχύχρονου προγράμματος με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάστηκε η εργασία-κατασκευή με τίτλο "Η Βίβλος της φύσης". Η εργασία ήταν το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της μαθήτριας που θέλησε έτσι να αποτυπώσει και να επικοινωνήσει τις σκέψεις της σχετικά με το θέμα. 


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για την προστασία του περιβάλλοντος

PHOTOS


Videos

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation