Μαθητικές δημιουργίες

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η Βίβλος της φύσης

Η Βίβλος της φύσης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

3o Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας

Το σχολείο μας είναι 8/θεσιο Δημοτικό και βρίσκεται στην ημιαστική περιοχή της Χαλάστρας του Δ. Δέλτα. Όραμα του σχολείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών του, καθιστώντας τους/τις όχι μόνο ικανούς/ές να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του αιώνα μας. Για τον σκοπό αυτό ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους δώσουν την αφορμή να προβληματιστούν, να συνεργαστούν και να δράσουν για ένα συγκεκριμένο σκοπό, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους. Το σχολείο μας δραστηριοποιείται και σε προγράμματα e-twinning και έχει λάβει εθνικές και ευρωπαϊκές ταμπέλες ποιότητος. Κατά το σχολικό έτος 2018- 2019 χαρακτηρίστηκε "Σχολείο e-Twinning".


Διευθυντής Σχολείου

Μπέμπη Στυλιανή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο τέλος ενός βραχύχρονου προγράμματος με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάστηκε η εργασία-κατασκευή με τίτλο "Η Βίβλος της φύσης". Η εργασία ήταν το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της μαθήτριας που θέλησε έτσι να αποτυπώσει και να επικοινωνήσει τις σκέψεις της σχετικά με το θέμα. 


Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για την προστασία του περιβάλλοντος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Videos

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation