Καλές πρακτικές

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Η διατροφική αξία της σοκολάτας

Η διατροφική αξία της σοκολάτας
SUBMITTED FROM:

7ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Καραπά Χριστίνα

Contact with School


Description

Εκπαιδευτική εκδρομή, Μικροί Ήρωες, συμμετοχή σε βιωματικό πρόγραμμα για τη σοκολάτα και απασχόληση σε αθλοπαιδίες (29/3/2018) (Το σύνολο των τριών τμημάτων)


Results / Reactions

Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διατροφήςCOOPERATING ACADEMICS

8 εκπαιδευτικοί

Objective Action

Να μάθουν τα παιδιά για τις διατροφικές αξίες της σοκολάτας, αλλά και για το πότε μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία μας.

Target Audience

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί

Initiative time

1 ημέρα

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation