Καλές πρακτικές

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Η Φιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Φιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
SUBMITTED FROM:

3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Το σχολείο μας έχει δυναμικό 215 μαθητών, σε αστική περιοχή, με 40 περίπου μαθητές πολυπολιτισμικής ταυτότητας δεύτερης γενιάς.


School Principal

Γαβαλά Ειρήνη

Contact with School


Description

Μετά την επεξεργασία του θέματος της Φιλίας στο πλαίσιο της Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τις διεθνείς φιλίες. Αξιοποιώντας το Προγραμμα του Europe Direct "Έχετε απορίες για την ΕΕ; Οι ειδικοί του ΕΛΙΑΜΠΕ απαντούν!" οι μαθητές διαμόρφωσαν τα ερωτήματά τους και τα αποτύπωσαν μέσω ανάλογων φωτογραφιών. Το τελικό προϊόν που καταθέσαμε ως μαθητική ομάδα στο ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα βίντεο με τις ερωτήσεις μας, προκειμένου να λάβουμε τις απαντήσεις των ειδικών.


Results / Reactions

- Η προσωπική και συλλογική έκφραση των μαθητών.

- Η αλληλεπίδραση με τους φορείς της ΕΕ στη χώρα μας.

- Η ενίσχυση του αισθήματος του πολίτη - Έλληνα και Ευρωπαίου - στους μαθητές.

- Η  εξοικείωση με τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς.

- Ο ψηφιακός εγγραμματισμός.Co-operations

EUROPE DIRECT - ΕΛΙΑΜΕΠ


COOPERATING ACADEMICS

Σουρίδη Παναγιώτα

SPREAD THE WORD METHODS

Ηλεκτρονικά μέσα, You Tube

 


Objective Action

Ο ανοιχτός διάλογος με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα

Target Audience

μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Initiative time

Ιανουάριος 2021

Initiative Location

Διαδικτυακή δημιουργία μαθητών - Σχολείο

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation