Μαθητικές δημιουργίες

2ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Η Γη είναι στα χέρια μας!

Η Γη είναι στα χέρια μας!
SUBMITTED FROM:

2ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας


School Principal

Σταυρούλα Κωνσταντίνου

Contact with School


Description

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος που υλοποιούμε στο σχολείο, κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποφασίσαμε με τα παιδια να δημιουργήσουμε μια ομαδική ψηφιακή αφίσα για να ενημερώσουμε την γειτονιά μας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των σκουπιδιών. Σκεφτήκαμε το σύνθημα ¨Η Γη είναι στα χέρια μας!", εκφράστηκαν με ατομικές δημιουργίες που ενώθηκαν σε μια μεγάλη ομαδική με το photocollage. Ανέλαβαν να τοιχοκολλήσουν την ατομική τους αφίσα αλλά και να εκτυπώσουν και να τοιχοκολλήσουν την ομαδική ψηφιακή αφίσα στη γειτονιά για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο!


Objective Action

Να συνειδητοποιήσουν την ατομική ευθύνη απέναντι στον πλανήτη μας.

PHOTOS 3Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation