Μαθητικές δημιουργίες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Health Book ( To βιβλίο της υγείας)

Health Book ( To βιβλίο της υγείας)
SUBMITTED FROM:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

6/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ


School Principal

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Contact with School


Description

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Υγείας στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθήτριες και οι μαθητές της ΣΤ Τάξης έκαναν το παραπάνω project ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. Αρχικά έδωσαν τοη λέξη υγεία σε διάφορες γλώσσες, εκμεταλλευόμενοι τους/τις δίγλωσσους μαθητές/τριες τις τάξεις και στη συνέχεια έφτιαξαν  κανόνες που συμβάλλουν στη διατήρηση και την προάσπιση της υγείας μας, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας κας Πανταζή Άννας


Objective Action

3

PHOTOS 2


Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation