Καλές πρακτικές

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΦΡΟΥΤΟΥ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΦΡΟΥΤΟΥ
SUBMITTED FROM:

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


School Principal

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Contact with School


Description

Δράση στα πλαίσια project που αφορά την υγιεινή διατροφή.


Results / Reactions

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση παιδιών και γονέων για τη θετική συσχέτιση του πρωινού γεύματος με την υγεία και την καλή σχολική επίδοση των παιδιών. Co-operations

Με τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, με τα παιδιά, με τους γονείς των παιδιών, ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας.


COOPERATING ACADEMICS

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

SPREAD THE WORD METHODS

Εργασίες παιδιών και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ενημέρωση γονέων και ευρύτερης κοινότητας με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου και εμπλοκή γονέων στη δράση, μέσω της συμβολής στην προετοιμασία του υγιεινού πρωινού γεύματος και δεκατιανού που λαμβάνουν τα παιδιά στο σχολείο. Καθιέρωση ημέρας πρόσληψης πρωινού γεύματος στο σχολείο, καθιέρωση ημέρας φρούτου. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου διατροφικών συνηθειών πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων και συμπλήρωση του ίδιου ερωτηματολογίου μετά το πέρας των δράσεων.


Objective Action

Η σημασία του πρωινού και των ενδιάμεσων σνακ.

Target Audience

ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Initiative time

4 διδακτικές ώρες

Initiative Location

Το σχολείο μας

SUPPORTED FILES

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation