Καλές πρακτικές

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΦΡΟΥΤΟΥ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΦΡΟΥΤΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Δράση στα πλαίσια project που αφορά την υγιεινή διατροφή.


Αποτελέσματα / επίδραση

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση παιδιών και γονέων για τη θετική συσχέτιση του πρωινού γεύματος με την υγεία και την καλή σχολική επίδοση των παιδιών. Συνεργασίες

Με τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, με τα παιδιά, με τους γονείς των παιδιών, ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Εργασίες παιδιών και ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου. Ενημέρωση γονέων και ευρύτερης κοινότητας με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου και εμπλοκή γονέων στη δράση, μέσω της συμβολής στην προετοιμασία του υγιεινού πρωινού γεύματος και δεκατιανού που λαμβάνουν τα παιδιά στο σχολείο. Καθιέρωση ημέρας πρόσληψης πρωινού γεύματος στο σχολείο, καθιέρωση ημέρας φρούτου. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου διατροφικών συνηθειών πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων και συμπλήρωση του ίδιου ερωτηματολογίου μετά το πέρας των δράσεων.


Στόχος δράσης

Η σημασία του πρωινού και των ενδιάμεσων σνακ.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρόνος δράσης

4 διδακτικές ώρες

Τόπος Δράσης

Το σχολείο μας

Ένταξη σε Δίκτυα

Ελληνικό αειφόρο σχολείο. Σχέδιο αειφόρου διαχείρισης που υλοποιείται σταδιακά και συμπληρώνονται οι δείκτες αειφορίας μέσω των δράσεων που αναπτύσσονται στο σχολείο μας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation