Μαθητικές δημιουργίες

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά
SUBMITTED FROM:

1o Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο


School Principal

Ευδοκία Μπιλλήρη

Contact with School


Description

Τα παιδιά δημιούργησαν διάφορες κατασκευές από ήδη χρησιμοποιημένα αντικείμενα - υλικά και εκπαιδεύτικαν στο πώς να τα ανακυκλώνουν, να μην τα πετούν και μέσα από δημιουργικό τρόπο να τα αξιοποιούν. Με αυτό τον τρόπο μείωσαν τα απορρίματα και ενίσυσαν την προσπάθεια της διάσωσης του πλανήτη.

 


Objective Action

Ανακύκλωση υλικών, υιοθέτηση οικολογικών συμπεριφορών & στάσεων, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για αξιοποίηση χρησιμοποιημένων υλικών

Connection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation