Μαθητικές δημιουργίες

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το κλίμα αλλάζει , εμένα με νοιάζει

Το κλίμα αλλάζει , εμένα με νοιάζει
SUBMITTED FROM:

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου

10/θ Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου


School Principal

Χριστοδούλου Φώτιος

Contact with School


Description

Οι μαθητές βρήκαν λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και δημιούργησαν Ακροστοιχίδα.


Objective Action

Κατανόηση της κλιματικής αλλαγής - Αίτια- Αποτελέσματα -Λύσεις

SUPPORTED FILES(1)

PHOTOS 2Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation