Μαθητικές δημιουργίες

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Το κλίμα αλλάζει , εμένα με νοιάζει

Το κλίμα αλλάζει , εμένα με νοιάζει
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινιου

10/θ Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου


Διευθυντής Σχολείου

Χριστοδούλου Φώτιος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές βρήκαν λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και δημιούργησαν Ακροστοιχίδα.


Στόχος δράσης

Κατανόηση της κλιματικής αλλαγής - Αίτια- Αποτελέσματα -Λύσεις

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation