Καλές πρακτικές

84o Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Λιγότερα σκουπίδια για μια βιώσιμη πόλη

Λιγότερα σκουπίδια για μια βιώσιμη πόλη
SUBMITTED FROM:

84o Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


School Principal

Βενετία Κολωνιάρη

Contact with School


Description

Διαθεματική προσέγγιση & μέθοδος project
Η σχολική μας μονάδα εντάχθηκε στην εθελοντική δράση συλλογής καπακιών για το ειδικό σχολείο κωφών και βαρήκοων παιδιών Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να φανεί έμπρακτα το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση, σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες συμμαθητών και τις συνθήκες διαβίωσής τους.


Results / Reactions

Αλλαγή συμπεριφορών στην καθημερινή διαχείριση σκουπιδιών- επαναχρησιμοποίηση άχρηστων υλικών- λειτουργική πρακτική των υλικών στην καθημερινότητα- ευαισθητοποίηση παιδιών και γονέων στις καινούριες πρακτικέςCOOPERATING ACADEMICS

Βενετία Κολωνιάρη, Ζωή Μπαλτζίδου, Βασιλική Νάστη

Objective Action

Ανακύκλωση σκουπιδιών, υιοθέτηση οικολογικών συμπεριφορών & στάσεων και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση οικογένειας.

Target Audience

Νήπια και εκπαιδευτικοί

Initiative time

Οκτώβριος 2017- Απρίλιος 2018 με επαναλαμβανόμενο και διαρκές χαρακτήρα

Initiative Location

Νηπιαγωγείο

PHOTOS 1Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation