Καλές πρακτικές

84o Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Λιγότερα σκουπίδια για μια βιώσιμη πόλη

Λιγότερα σκουπίδια για μια βιώσιμη πόλη
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

84o Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Δημόσιο Νηπιαγωγείο


Διευθυντής Σχολείου

Βενετία Κολωνιάρη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Διαθεματική προσέγγιση & μέθοδος project
Η σχολική μας μονάδα εντάχθηκε στην εθελοντική δράση συλλογής καπακιών για το ειδικό σχολείο κωφών και βαρήκοων παιδιών Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να φανεί έμπρακτα το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση, σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες συμμαθητών και τις συνθήκες διαβίωσής τους.


Αποτελέσματα / επίδραση

Αλλαγή συμπεριφορών στην καθημερινή διαχείριση σκουπιδιών- επαναχρησιμοποίηση άχρηστων υλικών- λειτουργική πρακτική των υλικών στην καθημερινότητα- ευαισθητοποίηση παιδιών και γονέων στις καινούριες πρακτικέςΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Βενετία Κολωνιάρη, Ζωή Μπαλτζίδου, Βασιλική Νάστη

Στόχος δράσης

Ανακύκλωση σκουπιδιών, υιοθέτηση οικολογικών συμπεριφορών & στάσεων και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση οικογένειας.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Νήπια και εκπαιδευτικοί

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2017- Απρίλιος 2018 με επαναλαμβανόμενο και διαρκές χαρακτήρα

Τόπος Δράσης

Νηπιαγωγείο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation