Καλές πρακτικές

2o & 6o Δ.Σ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

«Λιγότερα σκουπίδια»

«Λιγότερα σκουπίδια»
SUBMITTED FROM:

2o & 6o Δ.Σ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


School Principal

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ - ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Contact with School


Description

Τα σχολεία μας για 2η χρονιά συμμετέχουν στη διεθνή καμπάνια «Litter Less».   Η εκστρατεία αυτή διοργανώνεται σε περισσότερες από 35 χώρες.

Οργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες  αφορούν τόσο στη μείωση των απορριμμάτων, όσο και στη σωστή διαχείρισή τους μέσα από την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί σας παρουσιάζουμε την πορεία της εργασίας των μαθητών μας .

https://www.thinglink.com/scene/1183736059876343811

Οι δράσεις μας αφορούν

  • Την ενημέρωση για την ανακύκλωση και τους κάδους ανακύκλωσης,την ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών και τη δημιουργία κατασκευών με επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά
  •  «Στέλνουμε μήνυμα  Αναλαμβάνουμε δράση» - Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση της Περιβαλλοντικής Επιτροπής  με τον κ. Δήμαρχο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Οι μαθητές αφού τον ενημέρωσαν για τα Προγράμματα του έδωσαν μία επιστολή που είχαν προετοιμάσει  και με  υπευθυνότητα κατέθεσαν τα αιτήματά τους.
  • «Οικοκώδικας»

Πλησιάζοντας προς τη ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Οικολογικά Σχολεία -Αυλή/Κήπος» & «Στέλνουμε μήνυμα αναλαμβάνουμε δράση» οι μαθητές μας συζητούν και διαπιστώνουν τον « Οικοκώδικα».


Results / Reactions

Η συμμετοχή των παιδιών σε περιβαλλοντικές ή και σε φίλο-περιβαλλοντικές δραστηριότητες, , αποτέλεσε ευκαιρία οι μαθητές να υιοθετήσουν προτάσεις-μέτρα-δράσεις για καλύτερο περιβάλλον.Co-operations

Σύλλογος διδασκόντων του 2oυ & 6ου Δημ. Σχ.Αρτέμιδος

Δήμαρχος Δήμου Σπάτων & Αρτέμιδος


COOPERATING ACADEMICS

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του 2ου & 6ου Δημ.Σχ.Αρτέμιδος

SPREAD THE WORD METHODS

Objective Action

Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να τους ενθαρρύνει να αποκτήσουν θετικές οικολογικές συνήθειες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν τόσο στη μείωση των απορριμμάτων, όσο και στη σωστή διαχείρισή τους μέσα από την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Target Audience

Μαθητές - εκαπαιδευτικοί - γονείς

Initiative time

9 μήνες

Initiative Location

2ο & 6ο Δ.Σ.Αρτέμιδος

PHOTOSConnection with Global Goals


Your Opinion
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation