Καλές πρακτικές

2o & 6o Δ.Σ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

«Λιγότερα σκουπίδια»

«Λιγότερα σκουπίδια»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o & 6o Δ.Σ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ - ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα σχολεία μας για 2η χρονιά συμμετέχουν στη διεθνή καμπάνια «Litter Less».   Η εκστρατεία αυτή διοργανώνεται σε περισσότερες από 35 χώρες.

Οργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες  αφορούν τόσο στη μείωση των απορριμμάτων, όσο και στη σωστή διαχείρισή τους μέσα από την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί σας παρουσιάζουμε την πορεία της εργασίας των μαθητών μας .

https://www.thinglink.com/scene/1183736059876343811

Οι δράσεις μας αφορούν

  • Την ενημέρωση για την ανακύκλωση και τους κάδους ανακύκλωσης,την ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών και τη δημιουργία κατασκευών με επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά
  •  «Στέλνουμε μήνυμα  Αναλαμβάνουμε δράση» - Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση της Περιβαλλοντικής Επιτροπής  με τον κ. Δήμαρχο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Οι μαθητές αφού τον ενημέρωσαν για τα Προγράμματα του έδωσαν μία επιστολή που είχαν προετοιμάσει  και με  υπευθυνότητα κατέθεσαν τα αιτήματά τους.
  • «Οικοκώδικας»

Πλησιάζοντας προς τη ολοκλήρωση των προγραμμάτων «Οικολογικά Σχολεία -Αυλή/Κήπος» & «Στέλνουμε μήνυμα αναλαμβάνουμε δράση» οι μαθητές μας συζητούν και διαπιστώνουν τον « Οικοκώδικα».


Αποτελέσματα / επίδραση

Η συμμετοχή των παιδιών σε περιβαλλοντικές ή και σε φίλο-περιβαλλοντικές δραστηριότητες, , αποτέλεσε ευκαιρία οι μαθητές να υιοθετήσουν προτάσεις-μέτρα-δράσεις για καλύτερο περιβάλλον.



Συνεργασίες

Σύλλογος διδασκόντων του 2oυ & 6ου Δημ. Σχ.Αρτέμιδος

Δήμαρχος Δήμου Σπάτων & Αρτέμιδος


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του 2ου & 6ου Δημ.Σχ.Αρτέμιδος

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να τους ενθαρρύνει να αποκτήσουν θετικές οικολογικές συνήθειες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν τόσο στη μείωση των απορριμμάτων, όσο και στη σωστή διαχείρισή τους μέσα από την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές - εκαπαιδευτικοί - γονείς

Χρόνος δράσης

9 μήνες

Τόπος Δράσης

2ο & 6ο Δ.Σ.Αρτέμιδος

Ένταξη σε Δίκτυα

Τα σχολεία μας είναι ενταγμένα στο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία» και στη διεθνή καμπάνια «Litter Less».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1



Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους






Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation